Oběšenec v podání Excelu. K hádání jsou některé pražské parky, a pokud by Vám to nestačilo, není problém přidat nové vlastní hádanky. To, co již bylo uhádnuté, se již znovu neobjeví, dokud tyto výrazy nebudou resetované.

 STÁHNOU OBĚŠENCE 


JAK HRA FUNGUJEJEDNO TLAČÍTKO NA VŠE 

 • náhodně zvolí jeden z přednastavených či hráčem doplněných výrazů
 • kontrola správnosti zadaných písmen
 • resetování hry při dokončení
 • při prvním pokusu se objeví mezera ve slově, pokud ji obsahuje
 • automaticky barevně zvýrazní pozice pro hádané znaky, čímž se ukáže délka slova či slov
 • pokud budou výrazy k hádání jen 3, hra vyzve hráče pro jejich doplnění

      
      ŠPATNĚ ZADANÝ ZNAK

 • znak uloží do historie, aby hráč věděl, jaké znaky již hádal
 • při každém špatně zvoleném znaku se objeví další kousek oběšence
 • Když je oběšenec zobrazený celý, hra se ukončí
 • Pokud hráč sám doplní chybějící písmena  a nebudou správně, hra se ukončí a zobrazí se celý oběšenec

      
      DOBŘE ZADANÝ ZNAK

 • správně zadaný znak se objeví v tabulce, nezávisle na tom, zda má čárku či háček 
 • při správném doplnění všech znaků hra končí 
 • zaznamená uhodnuté slovo do historie a vyřadí ho z nabídky pro hádání, kterou lze resetovat


OBNOVENÍ UHODNUTÝCH PARKŮ

 • obnoví uhodnuté výrazy, takže se budou opět náhodně generovat, a smaže je z tabulky


PŘIDÁNÍ VLASTNÍHO VÝRAZU K HÁDÁNÍ

 • hráčem zadaný výraz bude uložen do nabídky hádaných slov či slovních spojení